М-35 EPS-90

білий 35 90

Характеристики

 

- міцність на стиск при 10% лінійній деформації

- 90 кPа

- коефіцієнт теплопровідності

- 0,036 W/mK

- водопоглинання за 24 год

- 2%  

- стійкість до розриву 

- 135 кPа